Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Account

Department in charge of Managing, Recovering, and Deleting accounts

 Billing

Department related to Billing Activities

 Career Opportunities

Department in charge of Human Resources

 Partnership

Department in charge of ongoing and requested Partnerships/Opportunities

 Sales

Department for all sales related activities

 Support

Department for Support or Non-existing and Existing Clients